top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné podmínky (obchodní podmínky, podmínky rezervace a storno) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího zařízení "Kokořín Apartments" a ubytovanými (dále též jen “zákazníky”).

Kokořín Apartments s.r.o

IČO 19410646

Sídlem Střemy 3, 277 34 Střemy

 

1. Ceny a platební podmínky

 • Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru.

 • Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

 • Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

 • Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

 • Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu. Záloha činí 100 % z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

 • Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit fakturu na celkovou cenu pobytu se splatností před uskutečněním pobytu, takzvanou platbu předem. Podmínka ubytování hosta je předložení potvrzení o provedené platbě v den příjezdu do ubytování.

 • V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová nebo celková platba a dle storno podmínek je výše zaplacené platby vyšší než storno poplatek, je ubytovatel povinen nabídnout jiný termín k vyčerpání uhrazené zálohy s platností do konce roku. Zálohové platby jsou nevratné.

 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 • Pokud není cena ve smlouvě sjednána, platí cena uvedená na internetových stránkách Poskytovatele https://www.kokorin-apartments.cz/ v době vzniku Smlouvy.

 • Doplatek ceny je oprávněn požadovat již při zahájení čerpání objednaných služeb.

 • V případě uzavřením Smlouvy prostřednictvím online rezervačního systému je Objednatel povinen provést úhradu ceny prostřednictvím tohoto online rezervačního systému před odesláním objednávky.

 • V případě prodlení Objednatele s úhradou zálohy nebo doplatku vzniká Provozovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a dále právo od Smlouvy odstoupit.

 • Provozovatel je oprávněn použít kteroukoliv platbu Objednatele k uhrazení nejstarší splatné pohledávky vůči Objednateli.

 • Veškeré platby budou uskutečněny v měně uvedené ve Smlouvě, jinak v CZK. Platby v jiné měně budou na ceny v CZK přepočteny aktuálním kursem stanoveným ČNB ke dni provedení platby.
   

2. Možnosti dopravy
 

 • Vzhledem k tomu, že aktuálně nabízíme zboží které si zákazník vyzvedává vždy u nás nebo je čistě elektronické (tedy vouchery a služby hotelu), dopravce nevyužíváme.3. Možnosti platby

Platební brána – platba kartou a rychlý bankovní převod

 • Využíváme mezinárodní platební bránu ComGate Payments, a.s., kterou používají ty největší eshopy u nás.

 • – Po dokončení objednávky, jste přesměrováni na platební bránu, kde provedete pohodlně okamžitou úhradu objednávky vámi vybraným způsobem.
  – Platba je provedena ve většině případů do několika minut, vaše objednávka bude tedy velmi rychle vyřízena.
  – O průběhu vyřizování objednávky Vás budeme informovat na Vaši emailovou adresu.

 • Metody platby na platební bráně:

 • Platba kartou ihned – karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro
  Postup: Jednoduše vyplníte platební údaje z karty, zabezpečeným přenosem a ověřením potvrdíte platbu a máte hotovo. Po zaplacení dojde k přesměrování zákazníka zpět do e-shopu.

 • Rychlý bankovní převod – Online bankovní převod je platba prostřednictvím internetového bankovnictví s okamžitým potvrzením úhrady. Online bankovní převod je dostupný u České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, mBank a Fio banky.

 • Postup: Ze seznamu bank si vyberete svou banku. Po výběru banky můžete zaplatit platbu prostřednictvím QR kódu, nebo kliknete na „Zaplatit v internetovém bankovnictví“  a jste přesměrován do internetového bankovnictví. Po přihlášení do online bankovnictví se zobrazí předvyplněný platební příkaz. V tomto příkazu nelze měnit částku, variabilní symbol ani banku příjemce (je již za vás vyplněno). Po zaplacení dojde k přesměrování zákazníka zpět do e-shopu.


Kontakty na ComGate v případě reklamace nebo dotazu k platbám:
ComGate Payments, a.s.
​Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

4. Zrušení pobytu zákazníkem

 • Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (e-mail s doručenkou) na adresu info@kokorin-apartments.cz.

 • V případě zrušení objednávky méně než 14 dnů před příjezdem, je účtován storno poplatek ve výši 100% sjednané ceny objednávky. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání e-mailu.

 • U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.

 • Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

5. Platnost

 • Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

6. Konečný úklid

 • V ceně ubytování je zahrnut poplatek za konečný úklid.

 

7. Předání klíčů

 • Klíče budou uloženy v bezpečnostní schránce umístěné u vjezdu do komplexu. Kód k odemčení obdržíte v den příjezdu e-mailem..

 • Klíče při odjezdu vraťte do bezpečnostní schránky, kterou uzamknete stejným kódem. Ztráta nebo nevrácení klíčů bude zpoplatněno částkou 2 000 Kč, splátkou do 30 dnů od zjištění této skutečnosti, tedy nejpozději ode dne odjezdu z ubytování.

 • Kontakt ubytovatel: +420 739 308 803

 

8. Parkování

 • V areálu je vyhrazeno parkování pro 6 osobních automobilů.

bottom of page